Zubní lékařství má k dispozici kromě všeobecně známých konvenčních metod i moderní netradiční prostředky. Mezi ně patří obnova chrupu pomocí zubních implantátů. Zubní implantáty jsou umělé náhrady chybějících zubů, které jsou upevněné – podobně jako skutečné zuby – přímo v čelisti. Jsou vyrobeny z titanu a nejčastěji mají tvar drobného šroubku nebo destičky. Větší část implantátu je zakotvena v čelistní kosti, menší část tvoří v dutině ústní pilíř, na který je připevněna individuálně zhotovená umělá zubní korunka nebo můstek.

 

Implantáty, které používáme:
 

Obr. 2
1d
Implantát BioniQ (Lasak s.r.o.). Tuzemská výroba, výborná kvalita, příznivá cena.

Čepelkové implantáty. Do tenké kosti. Málokdo s nimi umí pracovat. Nízká cena. Použití převážně v dolní čelisti.

Bikortikální šroub. Levný, jednoduchý, k implantaci do tenké kosti. Mimořádně spolehlivý.

 

 


Jaké je použití zubních implantátů?

Implantáty mají dvojí využití: umožní nahradit snímatelnou protézu pevným můstkem a odstraní nutnost broušení zdravých zubů kvůli zhotovení můstku. Jestliže chybí jeden zub nebo skupina zubů, implantáty opatřené korunkami nebo můstky chybějící zuby nahradí. Vždy platí, že po případném vytažení dalších zubů lze korunku nebo můstek sejmout a implantát využít jako pilíř pro rozsáhlejší konstrukci. Pokud nejsou v čelistech žádné zuby, pomocí implantátů lze na bezzubou čelist vyrobit pevný můstek a chrup obnovit. Náhrada dolního zubního oblouku je oproti náhradě oblouku horního snazší a levnější.

 

Náhrada jednoho zubu implantátem:

 

Cílem implantologa je, aby korunka na implantátu (šipka) nebyla k rozpoznání od zubu pravého.

A ona na implantátu skutečně je.


 


Jak se zubní implantát zavádí?

Zavedení implantátu se v žádném případě nemusíte obávat. Provádí se na zubařském křesle v místním znecitlivění, zaručujícím zcela bezbolestný průběh. Implantace jednoho implantátu trvá patnáct až dvacet minut. Po zákroku odcházíte domů. Pooperační obtíže jsou překvapivě mírné, přesto můžeme na přání pacienta vystavit pracovní neschopnost. 
Implantát se ponechává vhojovat dva až tři měsíce. Po tuto dobu v ústech téměř není vidět. Vhojovací období slouží k tomu, aby se implantát s kostí pevně spojil. Potom vhojení zkontrolujeme a specializovaný zubní lékař – protetik – kterého Vám na stomatologické klinice zajistíme, zhotoví korunku nebo můstek. Pacient může po celou dobu léčby nosit přes vhojující se implantát snímatelnou provizorní zubní náhradu, která mu usnadní běžný společenský kontakt i příjem potravy. 
V některých případech můžeme použít modernější postupy a od vhojovacího období zcela upustit – provizorní korunka či můstek se vyrobí a nasadí již v den implantace. Jindy lze dokonce vytáhnout zub, okamžitě zavést implantát a ještě tentýž den připevnit provizorní korunku nebo můstek, na který se již dá kousat. Tímto postupem nahrazujeme zuby ve viditelném úseku chrupu, zejména horní jedničky a dvojky (řezáky).

 

Náhrada zubu během jednoho dne:

 

Jednička vlevo nahoře byla určena k vytažení. Tak to vypadalo ráno...

... a takhle odpoledne téhož dne. Zub je vytažen, místo něj vidíte korunku na implantátu.

Implantát na rentgenogramu. 

Použití čepelkových implantátů:

 

 

   
 Pacient měl zuby ve špatném stavu, řada jich chyběla, zubní lékař doporučil snímatelné protézy. Byla to situace pro čepelkové implantáty. Zuby jsou doplněny, snímatelné protézy nehrozí.   Takto vypadají můstky nyní.Jak se o implantát pečuje?

Základní podmínkou úspěchu je dokonalá a trvale prováděná ústní hygiena. Podle pokynů lékaře a ústní hygienistky je třeba zuby a implantáty velmi důkladně čistit pomocí zubního kartáčku, mezizubního kartáčku nebo zubní nitě, případně ještě ústní sprchy tak, aby dásně nebyly zanícené. V opačném případě se implantát může z organizmu vyloučit. K dokonalému čištění bezprostředního okolí implantátu může být po dohodě s pacientem tvar zadních umělých zubů uzpůsoben, korunky nemusí přiléhat až k dásni. Tvar předních zubů je z estetických důvodů normální.Jaká je životnost implantátu?

Na našem pracovišti se nevhojí jen několik desetin procenta implantátů. Selhání většinou není doprovázeno nápadnými příznaky. Na vhojení implantátu poskytujeme záruku: při neúspěchu lze zavedení implantátu zdarma zopakovat nebo je platba za implantaci zčásti nebo plně vrácena. 
Životnost implantátu je z dlouhodobého hlediska ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří úroveň ústní hygieny, kvalita a objem čelistní kosti, počet implantátů a řada dalších. Životnost implantátů v principu omezená není. V praxi se však všechny implantáty takto příznivě nezachovají, takže po deseti letech zůstává v dolní čelisti v perfektním stavu přibližně 90 – 95 % implantátů a v horní čelisti 85 – 90 % implantátů. U kuřáků nad deset cigaret denně jsou výsledky o několik procent horší. Pacient se na bezchybné funkci implantátů podílí pečlivým prováděním ústní hygieny.
Mylná je představa, že zásadní pro úspěšnost implantace je použitý typ implantátu. Dnešní svět je globální a jeden výrobce kopíruje od druhého. Implantáty si jsou tedy dosti podobné, jsou i ze stejného materiálu. Totéž platí při porovnávání českých a zahraničních implantátů. Z toho vyplývá, že mnohem důležitější než typ implantátu je zkušenost implantologa. Smysluplné tedy není ptát se „jaký implantát používáte“, ale „kdo implantát používá“.
 

 


Lze provést implantaci u každého pacienta?

Pomocí zubních implantátů dokážeme zacelit jakýkoliv defekt chrupu. Přesto v některých případech nemůžeme implantaci doporučit. Platí to například pro pacienty trpící nestabilní formou cukrovky.
Zubní implantáty se zavádějí přibližně od šestnácti let věku u dívek a od sedmnácti let u chlapců, tedy v době, kdy čelisti již téměř nerostou. Směrem nahoru není věk omezen a nejsou výjimkou implantace u pacientů starších osmdesáti let. Doposud není možné spolehlivě před léčbou stanovit stupeň rizika neúspěchu, proto žádné laboratorní testy před implantacemi neprovádíme.
 


Jaká je cena implantace?

Cena ošetření se skládá z platby za implantaci a za protetickou náhradu. Na zubní implantáty zdravotní pojišťovny až na nepatrné výjimky nepřispívají. Finanční úhrada za léčbu je ovlivněna zejména počtem, typem a cenovou hladinou použitých implantátů. Při vstupním vyšetření posuzujeme každou situaci individuálně. Typ, počet a umístění implantátů volíme na základě teoretických pravidel a podle své zkušenosti. Jeden šroubový zubní implantát s korunkou stojí cca 23 000 - 25 500 Kč, čepelkový implantát (bez můstku) stojí do 9 950 Kč. Počet implantátů lze předem odhadnout jen v nejjednodušších případech, jinak vychází z odborné analýzy a z konzultace mezi lékařem a pacientem. Korunka, můstek nebo zubní protéza je zhotovená specializovaným stomatologem, kterého Vám zprostředkujeme. Zdravotní pojišťovny na tento výrobek přispívají stejně, jako kdyby byl nesen vlastními zuby.
Celý dolní zubní oblouk lze obnovit za 136 000 Kč („Zuby za 6 hodin“), horní zubní oblouk stojí 157 000 Kč (oboje včetně provizorních a definitivních můstků). Kompletní rekonstrukce chrupu přijde na 293 000 Kč. 
 

 

„Zuby za 6 hodin“:

V dolní čelisti většinou klasická snímatelná protéza velmi špatně drží. Dásňový výběžek čelisti je nevýrazný a ani nejlepší zubní lékař vyhovující protézu nedokáže zhotovit. V tom případě zavádíme pět implantátů a na ně během několika hodin vyrobíme provizorní fixní můstek, takže již tentýž den může pacient kousat. Po třech až čtyřech měsících vyměníme provizorní můstek za definitivní. Má dvanáct zubů a vše dohromady stojí 136 000 Kč. Podle našich zkušeností jde o nejspolehlivější řešení v celé implantologii a poměr cena/efekt je zde nejpříznivější.

Celý horní zubní oblouk se nahrazuje podobným způsobem, ale se šesti implantáty. Provizorní můstek je vyroben a odvzdán také v den implantace. Cena je 157 000 Kč.

 

Pohled do úst bezzubého pacienta. V této situaci i nejlepší protéza nemůže držet. Fotografováno v osm hodin ráno.

Tentýž den ve čtrnáct hodin. Pacient odchází s dolními zuby „napevno“, hned na ně může kousat.

Rentgenogram ukazuje implantáty. Celkové náklady jsou 105 000 Kč (někomu se to může zdát hodně, ale kdo ví, kolik implantáty obvykle stojí, ten to ocení).

 


Kde je možné zjistit podrobnější informace?

Doporučujeme brožuru Zubní implantáty - stručná učebnice pro pacienty, kterou si můžete zakoupit v prodejně hygienických pomůcek v přízemí královéhradecké stomatologické kliniky nebo Vám ji zašleme poštou. Ostatní Vám sdělíme na základě vyšetření v ordinaci Implantologického centra stomatologické kliniky v Hradci Králové, kam je nutné se telefonicky objednat (495 833 446). Doporučení od Vašeho zubního lékaře vítáme, ale není nezbytné.

Náhrada zubů pomocí implantátů, kterou Vám nabízíme, se v celém rozvinutém světě neobyčejně osvědčila. Implantáty dokáží obnovit funkci chrupu a řeší psychické i společenské problémy pacientů. Přejeme si, abyste i Vy byli s tímto nejmodernějším způsobem léčby spokojeni.

 

Obálka var. 3 výřez

První a stále ještě jediná komplexní česká implantologická učebnice. Pochází z našeho pracoviště. Na obrázku vlevo je první vydání z roku 2001, uprostřed druhé přepracované vydání z roku 2008 a vpravo třetí přepracované vydání z roku 2017.

 

Brozura

Takhle vypadá publikace nazvaná „Zubní implantáty - stručná učebnice pro pacienty“, která je určena pacientům. Byla napsána na našem pracovišti a v České republice je svého druhu jediná.