dvojiceprof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. a MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.

Centrum dentální implantologie
Stomatologická klinika

Fakultní nemocnice
Sokolská 581 - budova č. 11
500 05 Hradec Králové

tel.: 495 833 446
fax: 495 832 024
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.