1. Šimůnek A.: Dentální implantáty - móda nebo budoucnost? LKS, 1994, 5: 22-24.

 2. Šimůnek A.: Co jsou dentální implantáty? (Stav dentální implantologie v roce 1994) Medica revue, 1, 1994, 3: 4-5.

 3. Šimůnek A.: Dvanáct měsíců s dentálními implantáty Impladent. LKS, 1994, 11: 15-17.

 4. Šimůnek A.: Náhrada zkrácených zubních oblouků implantáty Impladent. Quintessenz, 4, 1995, 6: 22-26.

 5. Šimůnek A.: Použití dentálních implantátů Impladent v bezzubých čelistech. Quintessenz, 5, 1996, 5: 45-51.

 6. Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. I. díl. Historie dentální implantologie. Progresdent, 1997, 2: 30-31.

 7. Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. II. díl. Klasifikace dentálních implantátů. Progresdent, 1997, 3: 24-27.

 8. Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. III. díl. Principy vhojování enoseálních implantátů. Progresdent, 1997, 5: 24-25.

 9. Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. IV. díl. Indikace dentálních implantátů. Progresdent, 1997, 6: 5-7.

 10. Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. V. díl. Kontraindikce dentálních implantátů. Progresdent, 1998, 2: 16-18.

 11. Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. VI. díl. Předoperační analýza. Progresdent, 1998, 4: 16-17.

 12. Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. VII. díl. Chirurgická fáze implantace. Progresdent, 1998, 5: 36-37.

 13. Šimůnek A., Mounajjed R., Kulhánek L., Kopecká D.: Dentální implantologie. VIII. díl. Protetická fáze implantace. Progresdent, 1999, 1: 28-30.

 14. Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. IX. díl. Augmentační postupy. Progresdent, 1999, 2: 21-23.

 15. Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. X. díl. Komplikace. Progresdent, 1999, 3: 17-21.

 16. Šimůnek A., Kopecká D.: Naše zkušenosti s využitím lyofilizované demineralizované kosti v dentální implantologii. LKS, 8, 1998, 2: 8-9.

 17. Kopecká D., Šimůnek A.: Apikální periimplantitida - neobvyklá komplikace v dentální implantologii. LKS, 8, 1998, 11: 16-17.

 18. Šimůnek A., Štěpánek A., Zábrodský V., Nathanský Z., Strnad Z.: Tříletá multicentrická studie oseointegrovaných implantátů Impladent. Quintessenz, 6, 1997, 3: 35-40.

 19. Šimůnek A., Baše J., Kopecká D., Mounajjed R., Skalská H.: Náhrada jednotlivých zubů implantáty Impladent. Quinzessenz, 1998, 6: 46-50.

 20. Šimůnek A., Varava A.N., Obuchovskij V.A.: Osseointegrovannye dentalnie implantaty systemy Impladent v kliničeskoj praktike. Vistnik stomatologii, 21, 1999, 1: 34-35.

 21. Šimůnek A., Kopecká D., Mounajjed R.: Zkušenosti se systémem oseointegrovaných dentálních implantátů Impladent. Stomatológ, 9, 1999, 2: 4-6.

 22. Šimůnek A., Varava A.N., Obuchovskij V.A., Kopecká D., Mounajjed R.: Naš opyt s systemoj osseointegrirovanych dentalnych implantatov Impladent. Sovremennaja stomatologia, 2, 1999, 6: 50-52.

 23. Kopecká D., Šimůnek A.: Současné názory na povlakování dentálních implantátů hydroxyapatitem (souborný referát). Čs. Stomat.,100, 2000, 1: 29-35.

 24. Šimůnek A., Mounajjed R., Kopecká D., Taha M.: System Impladent in the clinical practice. The Syrian Journal of Stomatology, 35, 1999, 1-2: 61-64.

 25. Šimůnek A., Vokůrková J., Kopecká D., Krulichová I., Škrabková Z.: Longitudinální sledování oseointegrovaných dentálních implantátů pomocí Periotestu (pilotní studie). Quintessenz, 9, 2000, 6: 69-73.

 26. Šimůnek A. a spol.: Dentální implantáty Impladent (videofilm). LASAK, Praha.

 27. Šimůnek A., Kopecká D., Baše J., Závodský P., Krulichová I., Škrabková Z.: Ztráta marginální kosti u povlakovaných a nepovlakovaných dentálních implantátů Impladent. Quintessenz, 10, 2001, 2: 16-18.

 28. Šimůnek A., Kopecká D., Fidlerová J., Vosiková V., Závodský P., Černá R., Vavřičková L., Krulichová I., Škrabková Z.: Úroveň ústní hygieny a stav marginální sliznice u povlakovaných a nepovlakovaných dentálních implantátů Impladent. Quintessenz, 11, 2002, 3: 53-56.

 29. Šimůnek A., Kopecká D., Cevallos M.D.L., Krulichová I., Škrabková Z.: Vliv prodlouženého cervikálního límce fixtury na ztrátu marginální kosti u oseointegrovaných dentálních implantátů (klinická studie systému Impladent). Čes. Stomat., 101, 2001, 5: 153-157.

 30. Šimůnek A., Vokůrková J., Kopecká D., Čelko M., Krulichová I., Škrabková Z.: Evaluation of stability of titanium and hydroxyapatite-coated dental implants: a pilot study. Clin. Oral Impl. Res., 13, 2002, 1: 75-79.

 31. Šimůnek A. a spol.: Dentální implantologie (monografie). Nucleus, Hradec Králové 2001.

 32. Šimůnek A., Kopecká D., Krulichová I., Škrabková Z., Mounajjed R.: Pětileté sledování dentálních implantátů Impladent. Quintessenz, 10, 2001, 10: 20-25.

 33. Šimůnek A., Kopecká D., Vahalová D., M.D. Cevallos L.: Chcete třetí zuby? (100 otázek a odpovědí o zubních implantátech) Professional Publishing, Praha 2003.

 34. M.D. Cevallos D., Šimůnek A., Čermáková E., Čelko M., Kasabah S.: Influencia del abutment en los valores de estabilidad de implantes endo--óseo clínicamente oseointegrado: un estudio piloto in vivo. El Odontólogo, 11, 2003: 36-40.

 35. Šimůnek A., Kopecká D., Strnad J.: Zkrácení vhojovacího období implantátů Impladent s bioaktivním povrchem. Quintessenz, 13, 2004, 3: 34-38.

 36. Šimůnek A., Kopecká D., Krulichová I.: A six-year study of hydroxyapatite-coated root-form dental implants. West Indian Medical Journal, 54, 2005, 6: 395-399.

 37. Šimůnek A., Cerny M., Kopecká D., Kohout A., Bukač J., Vahalová D.: The sinus lift with phycogenic bone substitute (a histomorphometric study). Clin. Oral Impl. Res., 16, 2005, 342-348.

 38. Šimůnek A., Kopecká D.: The use of oxidized regenerated cellulose (Surgicel®) in closing Schneiderian membrane tears during the sinus lift procedure. West Indian Medical Journal, 54, 2005, 6: 393-394.

 39. Šimůnek A., Kopecká D., Strnad J.: Alkali treatment – new concept of titanium implant surface modification. Clin. Oral Impl. Res., 15, 2004, 4: LXXVI.

 40. Kohout A., Šimůnek A., Kopecká D.: Histologické nálezy u subantrální augmentace (sinus lift). Čes.-slov. Patol., 42, 2006, 1: 29-33.

 41. Šimůnek A., Cierny M., Kopecká D., Kohout A., Vahalová D.: The sinus floor elevation with phycogenic bone substitute. Clin. Oral Impl. Res., 15, 2004, 4: XXXIX.

 42. Šimůnek A., Kopecká D., Kohout A.: Sinus lift in dental implantology. Acta Medica (Hradec Králové), 47, 2004, 2: 84.

 43. Šimůnek A., Cierny M., Kopecká D., Kohout A., Bukač J., Vahalová D.: Sinus lift s augmentačním materiálem Algipore a dentálními implantáty Frialit-2. Prospektivní histomorfometrická a klinická studie. Quintessenz, 13, 2004, 2: 38-42.

 44. Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T., Bukač J.: Zkrácení vhojovacího období implantátů Replace Select Tapered s povrchem TiUnite (prospektivní studie). Quintessenz, 14, 2005, 4: 45-49.

 45. Šimůnek A., Kopecká D.: Využití Surgicelu při operaci sinus lift. Progresdent, 2005, 2: 30-31.

 46. Šimůnek A., Kopecká D., Švanda J.: Alternativní implantologie? LKS, 15, 2005, 1: 2-3.

 47. Vosáhlo T., Šimůnek A., Kopecká D.: Rekonstrukce zubů dolní čelisti během šesti hodin. LKS, 15, 2005, 11: 15-17.

 48. Šimůnek A., Červinka M.: Kmenové buňky místo dentálních implantátů? LKS, 15, 2005, 5: 15.

 49. Šimůnek A., Vosáhlo T., Kopecká D.: Odbudowa dolnego luku zebovego w ciagu szesciu godzin z zastosowaniem implantów Impladent. StomaTeam, 2005, 1: 18-20.

 50. Šimůnek A., Strnad J., Kopecká D.: Stability time dependence of loaded and unloaded dental implants. Clin. Oral Impl. Res., 16, 2005, 4: XLI.

 51. Šimůnek A., Strnad J., Somanathan R.V., Kopecká D., Brázda T.: Stability-time dependence of unloaded dental implants. Clin. Oral Impl. Res., 17, 2006, 4: lxx.

 52. Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T., Somanathan R.V., Bukač. J.: Povrchová úprava implantátů zaváděných při operaci sinus lift. Quintessenz, 15, 2006, 2: 55-59.

 53. Kopecká D., Šimůnek A., Brázda T., Somanathan R.V.: Potřeba laterálního sinus liftu při ošetřování dorzálního úseku horní čelisti dentálními implantáty. Čes. Stomat., 106, 2006, 2: 56-58.

 54. Šimůnek A., Kohout A., Kopecká D.: Srovnání efektu beta-trikalciumfosfátu a deproteinizované bovinní kosti při operaci sinus lift. Čes. Stomat., 106, 2006, 3: 67-71.

 55. Šimůnek A., Strnad J., Somanathan R.V., Kopecká D., Brázda T.: Stability-time dependence of unloaded dental implants. Clin. Oral Impl. Res., 17, 2006, 4: LXX.

 56. Šimůnek A., Vosáhlo T., Kopecká D., Brázda T., Sobotka M., Dufková D.: „Zuby za 6 hodin.“ Quintessenz, 15, 2006. 5: 49-53.

 57. Brázda T., Šimůnek A., Kopecká D., Somanathan R.V., Bukač J.: Resorpce augmentačních materiálů použitých při operaci sinus lift. Čes. Stomat., 106, 2006, 5: 140-143.

 58. Somanathan R.V., Šimůnek A., Bukač. J., Brázda T., Kopecká D.: Resonance frequency analysis of dental implants placed into the sinus lifts: at stage 1 and stage 2 surgery. Čs. Stomat., 106, 2006, 4: 114.

 59. Šimůnek A., Vosáhlo T., Kopecká D., Brázda T., Sobotka M., Dufková D.: Zähne in sechs Stunden. Implantologie Journal, 10, 2006, 8: 38-44.

 60. Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T., Somanathan R.V.: Ist der laterale Sinuslift eine effektive und gefehrlose Methode? Implantologie Journal, 6, 2007:50-56.

 61. Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T., Somanathan R.V.: Czy podniesienie dna zatoki szczekowej z dojscia boczneho jest metoda skuteczna i bezpieczna?Stomatologie wspólczesna, 14. 2007:44-49.

 62. Šimůnek A., Strnad J., Kopecká D., Brázda T.: Longitudinální sledování stability imediátně zatížených implantátů s povrchem Bio (pilotní studie). Quintessenz, 16, 2007:33-38.

 63. Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T., Somanathan R.V.: Je laterální sinus lift efektivní a bezpečná metoda? Úvaha po tisíci provedených operací. Quintessenz, 16, 2007: 1-5.

 64. Šimůnek A., Kopecká D., Dufková D., Sobotka M., Brázda T.: Flapless okamžitá rekonstrukce zubu dentálním implantátem – minimálně invazivní koncept s maximálním estetickým efektem. Quintessenz, 16, 2007: 41-46.

 65. Šimůnek A. a kol.: Dentální implantologie. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Nucleus HK, Hradec Králové 2007.

 66. Šimůnek A., Strnad J., Kopecká D., Brázda T., Somanathan R.V.: Stability development of immediately loaded dental implants. Clin. Oral Impl. Res., 18, 2007: lxix.

 67. Šimůnek A., Kopecká D., Somanathan R.V., Pilathadka S., Brázda T.: Deproteinized bovine bone versus beta-tricalcium phosphate is sinus augmentation surgery: A comparative histologic and histomorphometric study. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 23, 2008: 935-942.

 68. Šimůnek A., Strnad J., Kopecká D., Brázda T.: Development of stability during healing of immediately loaded dental implants. Clin. Oral Impl. Res., 19, 2008: 934.

 69. Vavřičková L., Dufková D., Sobotka M., Pilathadka S., Šimůnek A., Dostálová T.: The influence of immediate implant loading on the gingival aesthetics. Clin. Oral Impl. Res., 19, 2008: 866.

 70. Šimůnek A., Strnad J., Kopecká D., Brázda T.: Development of stability during healing of immediately loaded dental implants. Clin. Oral Impl. Res., 19, 2008: 934.

 71. Šimůnek A., Strnad J., Kopecká D., Brázda T., Pilathadka S., Chauhan R., Slezák R., Čapek L.: Stability development during healing of immediately loaded dental implants. Clin Oral Impl. Res., 20, 2009: 910.

 72. Čapek L., Šimůnek A., Slezák R., Dzan L.: Influence of the orientation of the Osstell transducer during measurement of dental implant stability using resonance frequency analysis: A numerical approach. Med. Eng. Phys., 31, 2009: 764-769.

 73. Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T., Strnad J.: The effectivity of different implant surfaces placed into sinus grafts. Clin. Oral Impl. Res., 21, 2010, 10: 1190.

 74. Simunek A., Strnad J., Kopecka D., Brazda T., Pilathadka S., Chauhan R., Slezak R., Capek L.: Changes in stability after healing of immediately loaded dental implants. Int. J. Oral Maxillofac. Impl., 25, 2010, 6:1085-1092.

 75. Šimůnek A., Kopecká D., Vosáhlo T., Dufková D., Brázda T., Zdráhal Z.: Kompletní rekonstrukce chrupu implantáty. LKS, 21, 2011,6: 126-131.

 76. Kopecka D., Simunek A., Brazda T., Rota M., Slezak R., Capek L.: Relationship between subsinus bone height and bone volume requirements for dental implants: a human radiographic study. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 27, 2012, 1: 48-54.

 77. Simunek A., Kopecka D., Brazda T., Strnad J., Capek L., Slezak R.: Development of Implant Stability During Early Healing of Immediately Loaded Implants. Int. J. Oral. Maxillofac. Implants, 2012, 27, 3: 619-627.

 78. Simunek A., Somanathan R.V., Strnad J., Kopecka D., Brazda T.: The development of implants stability in sinus augmentation. Clin. Oral Impl. Res., 23, 2012, Suppl. 7, p. 76.Simunek A., Kopecka D., Brazda T., Strnad J., Capek L., Slezak R.: Development of Implant Stability During Early Healing of Immediately Loaded Implants. Int. J. Oral. Maxillofac. Implants, 2012, 27,3: 619-627.

 79. Kopecka D., Simunek A., Streblov J., Slezak R., Capek L.: Measurement of Interantral Bone in Implant Dentistry Using Panoramic Radiography and Cone Beam Computed Tomography:  Human Radiographic Radiographic Study. West Indian Medical Journal, 63, 2014, 5:503-509.

 80. Šimůnek A. a kol.: Dentální implantologie. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Artilis, Hradec Králové 2017.